Med ett hjärta – vill vi gå

Jesus kallade de första lärjungarna, den första kyrkan levde ut denna kallelse väldigt mycket med ett hjärta. EFS-kyrkan vision "Vi vill att människor i Ängelholm med omnejd ständigt ska komma till tro på Jesus Kristus och att människor får fördjupa sin tro" är vårt uttryck för missionsbefallningen. Med ett hjärta, för och inför Jesus, vill vi gå.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2014-09-01