Löften som håller

Gud har en plan för ditt liv, och hans löften håller att stå på, i alla situationer. Så hur kan du få bli ledd av Gud, så att du går den väg han tänkt för dig?

Undervisning av: Malin Gunnarsson
Inspelad: 2018-09-02