Leva Livet – de små valens betydelse

 

Känner du dig som resultatet av en serie händelser du inte har förmågan att styra? Det är ofta de små valen i vardagen som avgör riktningen i ditt liv oavsett omständigheterna. Här följer vi ett par personer i bibeln och ser hur deras val avgjort vart de hamnat i livet och vad vi kan lära från dem.
 
 
 

Undervisning av: Victor Forssman
Inspelad: 2015-02-08