Krönta med evig glädje

Det lilla och svaga, som inte ser ut att vara mycket för världen, det blir ofta föraktat. Ändå är det så Gud tar plats på jorden, i det lilla och bräckliga. Istället för att vi går genom livet med olika masker för att dölja det som är svagt och litet hos oss, vill Jesus i tron ge oss en krona av evig glädje. En tro som kan tyckas liten, men som rymmer allt.

Bibeltexter: Matt 13:31-34, Jes 35:1-10

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2015-12-06