Kristus – Kungars Kung

På kyrkoårets sista söndag - domsöndagen - får vi stanna upp inför vikten att låta Kungars Kung vara den som dömer oss på den yttersta dagen. En visshet som föder tacksamhet och lovsång i våra hjärtan.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2023-11-26