Kristus är världens ljus

Jesus är världens ljus. Det innebär att vi har en ledstång som vi kan hålla i när livet känns mörkt, ett ljus som lyser upp situationer som för oss känns helt omöjliga. Och Han vill att vi går ut och sprider hans ljus vidare till de människor vi möter.

Undervisning av: Sara Engström
Inspelad: 2023-02-26