Kristen på goda grunder

Jesus är unik genom att vi kan möta Honom. Han förvandlar oss och Han är här.

Undervisning av: Jonas Ahlforn von Beetzen
Inspelad: 2020-10-18