Kristen på goda grunder – Tillåter Gud lidande?

Alla människor lider någon gång i livet och de flesta ställer sig frågan varför? Varför lider vi? Varför gör inte Gud något åt det? Hur kan Gud som är god tillåta lidandet hos människan? Utifrån Jobs bok undersöker vi idag svaret på dessa frågor.

Undervisning av: Charlotta Nordström
Inspelad: 2020-10-17