Kristen på goda grunder – Är tro och vetenskap fiender?

Att tro och vetande står i konflikt med varandra är en vanlig föreställning. Men den är falsk. Kyrkan startade universiteten, en absolut majoritet av Nobelpristagarna är troende, och framstående naturvetare blir kristna på grund av sin forskning. Tro och vetande går hand i hand för att upptäcka skapelsen och Skaparen. Bibeltexter: Psalm 19:2-5; 1 Petrusbrevet 3:15-16

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2020-10-25