Kraftsamling – nå vidare

Svaret på frågan "Vad gör jag här" lyder: Du finns för att Gud vill det och Herren vill älska dig. Vidare kan man svara på att du finns för att gensvar på den kärleken.  Utifrån det så lever vi även med ett uppdrag att tjäna andra och att sträcka evangeliet vidare.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2013-10-06