Kraftsamling – det gäller alla

Den kristna tron är något som rör alla människor, oavsett ålder och samhällsklass. Så har det varit i alla tider, och det var helt unikt framför allt i den första kyrkans tid. För att tillhöra Jesus, är ett nödvändigt. Att söka sig till Jesus, relationen med honom, och det kan alla göra oavsett ålder och samhällsklass!

Undervisning av: Christoffer Kullenberg
Inspelad: 2013-09-08