Kraftsamling – bön

Denna predikan har temat Bön och predikades av Victor Forssman, medlem i EFS-kyrkan i Ängelholm.

Undervisning av: Victor Forssman
Inspelad: 2013-10-01