Knatteligan – Obadja

Gamla testamentets kortaste bok rymmer stora sanningar. Vilken väg går vi? Stolthetens väg, eller omvändelsens väg? När västvärldens övertygelser skakas i grunden är det avgörande vilken väg vi väljer.

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2023-01-29