Knatteligan – Hosea

Profeten Hosea blir kallad av Gud att predika omvändelse till Israels folk. Folket känner, älskar och lyder inte längre Herren utan har börjat tillbe andra gudar. Därför måste folket omvända sig till Herren.

Undervisning av: Chalotta Nordström
Inspelad: 2022-10-09