Kampen mot ondskan

Det onda omkring oss kan vara nog så svårt att uthärda, men kanske ännu svårare är att förhålla sig till vår egen ondska. Men inget av det kan bestå när Guds förlåtelse kommer in i bilden. Bibeltexter: 1 Samuelsboken 17:40-50, Efesierbrevet 6:10-18

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2021-03-14