Jesus möter Bartimaios

En blind tiggare verkar obarmhärtigt utlämnad åt omständigheterna. Men i mötet med Jesus visar det sig att han ser bättre n de flesta, och att varken rädsla eller skam behöver hindra honom, eller oss att få ta emot helande från Jesus. Bibeltext: Mark 10:46-52

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2018-03-04