Jesus Förhärligad

Tron på Jesus är inte resultatet av mänsklig reflektion utan av Gud, under uppenbarelse i våra liv.

Undervisning av: Lise-Lotte Linder Persson
Inspelad: 2023-07-23