Jesus är… underbar i råd

Har du haft en dålig rådgivare någon gång? Det finns många personer och saker som vill ha inflytande över våra liv: men bara en person som kan och vill det helt utan egenintresse. Hos Jesus har du den bästa rådgivaren. Bibeltext: Jes 9:1-7

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2019-12-04