Jesus är min

Gud längtar efter att alla människor ska få lära känna honom. Som en del av predikan får vi höra Camilla berätta om hur mötet med Jesus förändrade hennes liv totalt, från sjukdom och mörker, till hopp och liv. Bibeltext: 1 Tim 2:1-6

Undervisning av:
Inspelad: 2019-11-10