Jesus är… min herde

Jesus säger i liknelsens form att han är den som vill vaka över ditt liv, leda dig och att han är oerhört angelägen om ditt liv. Jesus är den gode Herden - din Herde.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2019-11-24