Jesu ord om salighet

Salig, ett gammalt ord för lycka, rymmer mycket mer än vad vi först tänker på. De åtta saligprisningarna som inleder Jesu bergspredikan ger oss vägledning för tron, från dess första insikt i hjärtat till dess yttersta konsekvenser. Bibeltext: Matt 5:1-10

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2019-03-10