Jesu ord om livet

När den uppståndne Jesus möter Maria vid den tomma graven får vi se en Gud som har omsorg om oss, känner oss vid namn och kallar oss för barn. Det får och kan vi tro, därför att uppståndelsen är ett historiskt faktum. Bibeltext: Johannesevangeliet 20:1-18

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2019-04-21