Jesu ord om ägande

Vi tror lätt att pengar och prylar skänker oss både frihet och lycka. Men det som ser ut att ge frihet kan leda till raka motsatsen. Jesus varnar för detta, men utlovar också sann frihet när vi får rätt perspektiv på det vi har att ta hand om. Bibeltext: Matt 6:19-24

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2019-04-07