Jesu Födelse

Jesu födelse Återigen får vi stanna upp inför julens mysterium. Gud kommer till oss i ett litet barn fött i ett stall i en liten by i orienten.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2022-12-25