Jante på världspremiär

Det ligger i människans natur att bli sedd och bekräftad. Men tanken har inte varit för att nå berömmelse, utan för att i ödmjukhet tjäna varandra. Jantelagsattityden att vara störst och bäst har dock förpestat samhället. Har då denna attityd smugit sig på oss under 1900 - talets början, eller är den ett arv långt bakåt i tiden?

Undervisning av: Patric Kullenberg
Inspelad: 2013-10-27