Jag är vinträdet

Sådan Jesus är, sådan ska hans lärjungar vara. Kristna behöver pröva sina liv i ljuset av Jesus. Bär vi god frukt? Får människor syn på Jesus när de möter oss? För att det ska ske behöver vi förbli i honom. Bibeltext: Joh 15:1-8

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2023-04-16