I nådens tjänst – Våra olikheter

Vårt uppdrag som kristna, att vara Jesus utsträckta hand i världen, försvåras ibland av att vi är så många om det, och att vi är så olika. Är det ett hinder eller en tillgång? Vad finns det för områden där vi behöver växa och utmanas för att komma längre i vår enhet, inte trots - utan med - våra olikheter? Bibeltext: 1 Kor 1:3-17

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2017-11-26