Hur mycket kan man förlåta?

Finns det någon gräns för vad man kan förlåta, och hur ofta? Om vi är kallade att återspegla Guds hjärta, vad innebär det för vårt behov, inte bara av att be om förlåtelse, utan också vara redo att förlåta?

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2018-08-28