Hugget i sten – om girighet

Avundsjuka är en sjukdom som är spridd över hela världen sedan tidens början. Det finns ingen av oss som inte drabbas. Men det finns ett botemedel. Bibeltexter: 5 Mos 5:21, 1 Kor 13:4-5

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2020-05-17