Hoppets ljus

De ord från de gamla profeterna som hänvisas till i julberättelserna är ofta trösterika. Men de är också allvarsamma ord, som manar till omvändelse. Hoppet om räddning hänger nära samman med omvändelse och rannsakan. Hoppet manar till omvändelse, och i omvändelsen får vi nytt hopp. Bibeltext: Jesaja 40:1-8

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2020-12-20