Hopp för ditt liv

vad innebär det att ha sin identitet som Guds barn och varför är det hoppfullt för dig, de du möter, här och nu och in i evigheten?

Undervisning av: Sara Rigby
Inspelad: 2024-02-18