Hjälparen kommer

Noa sänder ut duvan tre gånger från Arken. På samma sätt finns det tre stadier där Gud har sänt sin Ande över jorden. Idag lever vi i Andens tid.

Undervisning av: Daniel Svensson
Inspelad: 2019-06-02