Detox – Min stora mun

Vi har säkert alla sagt saker som vi fått ångra. Men inser vi vilka konsekvenser våra ord kan få? Hur kan vi se till att vi använder våra ord för det som är rätt och sant, i en tid som behöver det mer än någonsin. Bibeltexter: Jakobs brev 3:2-12 Ordspråksboken 26:20-22,27

Detox – Avskärmad

I en tid där vi alltid ska vara tillgängliga blir det ändå mer och mer som avskärmar oss från det viktigaste av allt, att få höra Guds ord och tilltal in i våra liv. Men där du har kört fast och inte ser vägen ut vill Gud tala och arbeta så att ditt liv kan få bära frukt. Bibeltext: Luk 8:4-15

Detox – Rädsla

Rädsla - denna känsla som vi alla upplever är något som följt oss genom hela vår historia. En känsla som kan uppmärksamma oss på hot och faror men som också kan få oss att handla helt fel. Mitt i denna vår erfarenhet återkommer hälsningen från Herren : Var inte rädd.

Detox – oförlåtelse

När Petrus frågar efter ett för hur många gånger man ska förlåta någon ger Jesus ett svar som slår undan benen på honom. Ett svar som visar hur avgörande ett liv i förlåtelse är, och hur Gud vill lyfta oss ur oförlåtelsen. Bibeltext: Matteusevangeliet 18:21-35

Detox- eller inte

Under början av året går vi in i ett gudstjänsttema, Detox, där vi får fundera kring vad vi behöver rensa bort i våra liv och om hur vi lämnar upplevelser och hårda ord bakom oss för att kunna växa som människor. Och det med Jesus i fokus!

Lärjungaskap 2.0

Vår tid är en politiskt orolig tid. Vilka ledare gynnas av detta, och vilka ledare uppmuntrar vi? Om Jesus är vår kung, hur är vi lärjungar i en tid som denna, och avslöjar vad ett falskt och sant ledarskap innebär?

Jesus är… Fridsfurste

Denna fjärde söndagen i advent fortsätter vi på vårt tema "Jesus är..." och idag får vi lyssna till temat: Jesus är…Fridsfurste. Bibelord: Jesaja 9:6-7

Jesus är…evig Fader

Denna tredje söndagen i advent fortsätter vi på vårt tema Jesus är och idag får vi lyssna till temat: Jesus är…evig Fader. Bibelord: Jes 9:6-7, Ef 1:3-6

Jesus är… väldig Gud

Krubban och Jesusbarnet är både stämningsfullt och gulligt, men att Gud blivit människa är allt annat än gulligt. Det är absurt och befängt ur ett mänskligt perspektiv, och det är världsomvälvande och omskakande ur ett andligt perspektiv. Julen kastar egentligen hela tillvaron på ända. Bibelord: Jes 9:2-7

Jesus är… underbar i råd

Har du haft en dålig rådgivare någon gång? Det finns många personer och saker som vill ha inflytande över våra liv: men bara en person som kan och vill det helt utan egenintresse. Hos Jesus har du den bästa rådgivaren. Bibeltext: Jes 9:1-7

Jesus är… min herde

Jesus säger i liknelsens form att han är den som vill vaka över ditt liv, leda dig och att han är oerhört angelägen om ditt liv. Jesus är den gode Herden - din Herde.

Jesus är min

Gud längtar efter att alla människor ska få lära känna honom. Som en del av predikan får vi höra Camilla berätta om hur mötet med Jesus förändrade hennes liv totalt, från sjukdom och mörker, till hopp och liv. Bibeltext: 1 Tim 2:1-6

Jesus är… början och slutet

Att släppa besvikelse och sår är en utmaning för oss alla. Men Jesus vill skapa något nytt i dig och är början på ett liv i förlåtelse. När vi ser en ände ser han en början.

Mitt ibland oss- Kyrkans utmaning kring nätpornografi

Ulrica Stigberg är författare och präst och jobbar med inriktning på samtal i Fryshuset i Stocholm. Hon är en anlitad föreläsare inom ämnen som prostitution, pornografi och psykisk ohälsa. Ämnet nätporr är något som eskalerat genom internet och människor i kyrkan drabbas också. Det är tydligt att det finns många personer även i kyrkan, som kämpar mot detta beroende. Det är svårt, skamfyllt och känsligt att prata om, så därför behöver vi i kyrkan lyfta det och be för människor om befrielse i Jesu namn.

Fast jag inte vill – om dragningskraften i pornografin

Ulrica Stigberg är författare och präst och jobbar med inriktning på samtal i Fryshuset i Stocholm. Hon är en anlitad föreläsare inom ämnen som prostitution, pornografi och psykisk ohälsa. Ämnet nätporr är något som eskalerat genom internet och människor i kyrkan drabbas också. Det är tydligt att det finns många personer även i kyrkan, som kämpar mot detta beroende. Det är svårt, skamfyllt och känsligt att prata om, så därför behöver vi i kyrkan lyfta det och be för människor om befrielse i Jesu namn.

Lärjungaskap 2.0

För drygt 20 år sen hade 2% av befolkningen internet. Idag har de flesta tillgång till allt som finns på nätet, på sin telefon i fickan. Vad gör en sådan frihet med oss? Vad har det lett till? Hur är vi lärjungar mitt i detta? Bibeltexter: Joh 8:31-36, Matt 6:24