Herren är vår läkare

Ser vi på Jesus så får vi del av Guds karaktär och väsen. Han visar genom sitt liv att Gud är en helande Gud. Vi börjar följa en serie som talar om vem Herren är och sedan vilka vi är i förhållande till Honom.

Se jag gör allting nytt

Vi står i en brytpunkt inför hösten och en ny termin. Vad har vi framför oss? Ibland kan man säga att framtiden är som ett oskrivet blad, dagbokens sidor framöver är fortfarande utan text och innehåll. När det gäller framtiden i ett vidare perspektiv stämmer inte det, det finns något som redan är nedtecknat.

Se människan

SE människan! Att våga vara en medmänniska oavsett vem vi möter. Att både ge och ta emot.

Friheten i Kristus

Jesus ger hörsel till en döv man. Det var ett stort under och du får hoppas och tro på stora under från Gud. Det största undret är när han öppnar dina öron så att du kan höra hans evangelium om Guds kärlek till alla människor.

Tro och liv

Söndagens text lär oss att vi behöver ha överseende med varandra. Men hur fungerar det när vi mer och mer har blivit ett folk med rättigheter snarare än skyldigheter?

Nådens gåvor

Vi utgör alla tillsammans Kristi kropp i våra olikheter och i våra likheter. Lärjungarna ställde vid ett tillfälle sig frågan vem av dem som var störst - kanske utifrån att de började jämföra sig med varandra och en önskan om att vara något mer än de var kallade att vara. Bibelns hälsning är att vi får vila i att vi får och bör vara olika och tjäna varandra utifrån de gåvor och egenskaper vi har fått.

God förvaltare

Skördar vi idag frukterna av hur generationer innan oss förvaltat när vi ser på Guds skapelse? Hur kan vi vara goda förvaltare för vår samtid och vår framtid? Vi sätter våra liv i ett större perspektiv och söker några svar på detta utifrån bibelordet.

Andlig klarsyn

Det som är viktigt för Jesus är också viktigt för oss. Andlig klarsyn kan bl a vara att fästa blicken på Jesus och följa Hans exempel på vardagsliv.

Jesus förhärligad

Vad vill Jesus förklara för oss idag? Och var är ditt förklaringsberg? Följ med på vandringen upp för berget och lyssna på vad rösten från molnet sa och säger till dig idag!

Efterföljelse

Vi följer alla något både medvetet och omedvetet. Det kan vara politiska åsikter, mode, värderingar, en sport eller ditt humör och din känsla. VI kan även ställa oss frågan Vem vi följer. Vi låter Petrus vara ett exempel för oss om vad efterföljelse handlar om.

Sänd mig

Hur skulle vårt samhälle se ut om vi alla var radikala kristna? Jesus säger: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Fadersns och Sonens och den Helige andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra

Den högstes profet

Sakarias är en av dem som fått ett väldigt tydligt tilltal av Gud då ängeln kom till honom i templet. Men trots det tydliga budskapet så hade han svårt att lita på det ängeln sa. Idag talar Gud på många olika sätt och frågan som Sara ställer sig är om Gud kan tala genom min magkänsla? Men vi måste också våga lita på tilltalet och låta magkänslan va med i våra beslut. Johannes var en röst som ropade i öknen. Idag kan vi också vara en sådan röst som kyrka då det finns ett ämne som fortfarande pratas om för lite. Nämligen nätporr. Bibelord: https://youtu.be/Lp_ls23dgXQ

Förlorad och återfunnen

Jesus är vår herde och när vi springer bort från honom letar han tills han hittar oss. Och varje gång vi kommer tillbaka till honom blir det fest i himlen.

Vårt dop

Det är lätt att tro att vi har rätt bra koll på saker, när vi i själva verket bara har skrapat på ytan. Så är det med dopet och den kristna tron för många av oss. Men ett möte med Jesus själv skakar om, och kan få oss att inse att det alltid är mycket större än vi trodde. Bibeltext: Johannesevangeliet 3:1-8

Andens liv – Gud Fader, Son och Ande

Hur Gud är treenig kan vi inte fullt ut förstå, men den treenige Guden kan vi lära känna och erfara. Bibeltext: Matt 11:25-27

Andens liv – Den helige Ande

Firar du pingst idag? Det är inte bara en högtid och en historisk händelse, det är en pågående rörelse. Varje dag är en innevarande dag i pingsten, där Guds Ande vill leda dig. Bibeltexter: Apg 2:1-11, 4 Mos 11:24-30