Ett förnyat folk – Var finns vår frihet?

Finns verklig frihet? Och vad gör vi om det innebär att vi måste lämna det kända och trygga, och ta ett steg i tro? När Israels folk stod på havsstranden, bara steg från friheten, kom lockelsen att vända tillbaka till det de kände till, trots att det var ett lidande. Genom Guds löfte väcktes hoppet och tron hos dem, och kan göra det hos oss. Bibeltexter: 1 Korintierbrevet 10:1-4, 2 Mosebok 10:10-14

Ett förnyat folk – Vad är vårt problem?

Har du suttit fast i en situation du inte kan ta dig ur? Känns det som att någon annan dikterar villkoren för dig? Så var det för Israels folk i Egypten, och det är vad synden gör med oss var och en idag. Men Gud har inte övergett oss, och inte glömt oss, utan vill gripa in här och nu. Bibeltexter: 1 Korintierbrevet 10:11-13; 2 Mosebok 3:6-7

Julens och hela skapelsens storhet

Magnus Lennartsson predikar om julens och hela skapelsens storhet

Glädjens ljus

För många har nog mycket av advents- och julglädjen gått förlorad i år. Men tron på en verklig Gud, som vill möta dig här och nu, kan ge glädje som övervinner rädsla och missmod. Bibeltexter: Sefanja 3:14-17, Filipperbrevet 4:4

Hoppets ljus

De ord från de gamla profeterna som hänvisas till i julberättelserna är ofta trösterika. Men de är också allvarsamma ord, som manar till omvändelse. Hoppet om räddning hänger nära samman med omvändelse och rannsakan. Hoppet manar till omvändelse, och i omvändelsen får vi nytt hopp. Bibeltext: Jesaja 40:1-8

Tröstens Ljus

Magnus Lennartson predikar den andra advent utifrån temat "Tröstens Ljus".

Förberedelsens ljus

Magnus Lennartsson predikar den första advent utifrån temat "Förberedelsens Ljus".

Domssöndagen

När kommer Jesus tillbaka? Är tanken på en domedag skrämmande, eller något att se fram emot? Var vi har vår trygghet avgör hur vi ser på framtiden i vår samtid.

Mission – det händer nu

Vi fortsätter på temat Mission men nu med fokus på vår tid. Mission - det händer nu. Lärjungarnas kallelse började i deras direkta närhet och i deras nu, men det sträcker sig längre så det är lika gällande i vår direkta närhet och i vårat nu.

Mission – det var då

Kyrkan har alltid sänt ut missionärer, i närområdet och till nya länder och folk. Många säger idag att det är förlegat kolonialt beteende som vi ska sluta med. Men tittar vi på dem som gett sina liv för missionen kan vi se att drivkraften i sann mission inte är erövring, utan att ge sitt liv för andra, därför att Kristus har gett sitt liv för alla. Bibeltexter: 1 Tim 2:1-5, 2 Kung 7:9

Ett ljus i mörkret

Vi har ett evighetshopp att lita på - Gud har grundat en himmelsk stad åt oss. Vad ska vi göra där? Vara med Jesus! Och hela vägen dit går han med oss!

Skatten – Söndagsskola online 1 november

Allhelgonaavsnitt - Idag pratar vi om ljus och himlen.

Kristen på goda grunder – Är tro och vetenskap fiender?

Att tro och vetande står i konflikt med varandra är en vanlig föreställning. Men den är falsk. Kyrkan startade universiteten, en absolut majoritet av Nobelpristagarna är troende, och framstående naturvetare blir kristna på grund av sin forskning. Tro och vetande går hand i hand för att upptäcka skapelsen och Skaparen. Bibeltexter: Psalm 19:2-5; 1 Petrusbrevet 3:15-16

Kristen på goda grunder

Jesus är unik genom att vi kan möta Honom. Han förvandlar oss och Han är här.

Kristen på goda grunder – Tillåter Gud lidande?

Alla människor lider någon gång i livet och de flesta ställer sig frågan varför? Varför lider vi? Varför gör inte Gud något åt det? Hur kan Gud som är god tillåta lidandet hos människan? Utifrån Jobs bok undersöker vi idag svaret på dessa frågor.

Saker Jesus aldrig sa – ensam är stark

Magnus Lennartsson predikar på temat Saker Jesus aldrig sa, idag över uttrycket "ensam är stark".