Med Gud och hans vänskap – Nådens bord

Bibel, bön och församling är centrala ämnen för EFS och väckelserörelser, men var tog nattvarden vägen? Det mysterium riskerar att glömmas bort i en Ordcentrerad rörelse som värderar förnuft och resonemang, men är vaksam på det som övergår förståndet. Låter vi då Gud vara Gud, och litar vi på hans ord? Bibeltext: Joh 6:53-58

Med Gud och hans vänskap

Rosenius insåg på djupet behovet av församlingens gemenskap genom sitt liv. Kristi kropp - kyrkan - är en gemenskap som präglas av kärlek förankrad i förlåtelsen. Bibeltexter: Ef 3:14-21 1 Pet 2:4-5 + 9 Ef 4:1-6 + 15-16 Ps 127:1 1 Joh 3:23

Med Gud och hans vänskap

Med Gud och hans vänskap - hans Ande och ord. Guds Ande fortsätter att söka människor och bulta på hjärtats dörr även i vår tid. För att väcka oss till omvändelse och till att närma oss Jesus. Att hjälpa oss tro på löftena i ordet.

Med Gud och hans vänskap

Vår tid har många likheter med den tid på 1800-talet då den senaste stora väckelsen gick genom vårt land. Till vad och vem sätter vi vårt hopp nu? Bibeltext: Jer 6:16, Rom 8:15, Joh 15:15

Tro och liv

Vi delar så lätt upp våra liv utifrån olika situationer och luras lätt in i att vi även har en uppdelning av ett andligt liv och ett vanligt liv. Men vi lever ett liv som bär och bärs av en tro på Jesus som omsluter oss helt med livets alla skiftningar.

Nådens gåvor

Församlingen är världens hopp. I vår tid är det avgörande att vi låter Gud vara Gud, och får använda sina gåvor som är nedlagda i oss, för att kyrkan ska kunna betjäna omgivningen. Bibeltext: Romarbrevet 12:1-21

Goda förvaltare

Goda förvaltare: denna söndag påminns vi om att vi i grunden inte är ägare utan förvaltare. Gud har gett oss ett stort ansvar i detta.

Andlig klarsyn

Hur kan jag hitta rätt i en orolig tid? Finns det en absolut sanning? Ber vi till samma Gud, men med olika namn?

Jesus förhärligad

När vi lever nära Jesus kan hans härlighet skina genom oss, trots våra misslyckanden. Bibeltexter 2 Mos 34:27-35; 2 Kor 3:9-18 och Mark 9:1-13.

Efterföljelse

”Förneka dig själv” är kanske inte vår samtids bästa sales pitch, men den sanningen är tidlös och avgörande för att kunna leva ett sant och äkta liv som kristen. Drivna av vår narcissistiska omvärld riskerar västvärlden att gå miste om befrielsen som finns i den kärva enkelheten i att följa Jesus. Kommer du ta upp ditt kors och gå? Bibeltext: Matteusevangeliet 16:24-27

Att leva värdigt i en ovärdig värld

Med utgångspunkt från Jes 6:1-8 blir vi påminda om vikten av att låta Gud omsluta oss på alla sidor. Att växa i den goda jorden är att vara rotad i Guds rike - ta sikte högre än stjärnorna - inte för egen del utan för andras skull.

Förlorad och återfunnen

Kanske det är en allmänmänsklig upplevelse att tappa bort något? Förlagda nycklar, en plånbok som inte hittas eller vad det nu kan vara. Det kan väcka många olika känslor i oss. Idag får vi del av Jesu liknelse om när det borttappade hittas och glädjen det medför. För oss blir dessa liknelser en påminnelse om att vi inte bara är sökare utan att vi som människor är sökta av Herren.

Om gudsfruktan

När kände du senast gudsfruktan? Och vad är skillnaden på det och att vara rädd för Gud? I en tid som glömt Gud, och förnekar honnom, behöver vi följa den helige Johannes Döparens exempel. Bli mindre, för att Han ska bli större. Bibeltext: Luk 1:57-66

Heliga trefaldighets dag

I ljuset av pingsten och i tron på löftet om att Herren själv går med oss genom sin Ande får vi möta dagarna som kommer med förväntan. Vi inleder trefaldighetstiden i Fadern, Sonens och den helige Andes namn.

Kom, helig Ande

Är du förberedd? För världslig nöd går det att förbereda sig, preppa och bunkra. Men hur är det med den andliga nöden? Här behöver vi få bli uppfyllda av Guds Ande, om och om igen. Bibeltext: Apg 2:1-11, Amos 8:11-12

Vinna