Lärjungaskap 2.0 – Sanning och lögn i vår tid

Efter 1900-talets postmodernism befinner vi oss i en tid då vi saknar försvar mot lögnen, mot desinformation, världsfrånvända ideologier och polarisering. Botemedlet är en motrörelse, där vi inser att sanningen är han som är Sanningen. Gång på gång i historien visar det sig vara vad som lyckas motverka och rasera totalitära samhällsbyggen. Bibeltext: Joh 14:6

Vårt eviga hopp

Vårt evighetshopp När vi minns de som gått före och hunnit avsluta jordelivet får vi vila i hoppet om uppståndelsen och ett evigt liv i Guds närhet.

Knatteligan – Joel

Profetiska tilltal kan vara mer eller mindre tidlösa. Joels bok är det i hög grad, och talar därför rakt in i vår tid, och den kris vi är i och som växer. Är vi beredda på det värsta, och har vi hopp för det bästa?

Knatteligan

Amos framför stränga domsord över Israel och alla folk runt landet. En Guds reaktion på tid präglad av sociala orättvisor och moraliskt och religiöst förfall. Amos fick se med Guds ögon över sin tid - aktuellt även idag?

Knatteligan – Hosea

Profeten Hosea blir kallad av Gud att predika omvändelse till Israels folk. Folket känner, älskar och lyder inte längre Herren utan har börjat tillbe andra gudar. Därför måste folket omvända sig till Herren.

Med Gud och hans vänskap – Nådens bord

Bibel, bön och församling är centrala ämnen för EFS och väckelserörelser, men var tog nattvarden vägen? Det mysterium riskerar att glömmas bort i en Ordcentrerad rörelse som värderar förnuft och resonemang, men är vaksam på det som övergår förståndet. Låter vi då Gud vara Gud, och litar vi på hans ord? Bibeltext: Joh 6:53-58

Med Gud och hans vänskap

Rosenius insåg på djupet behovet av församlingens gemenskap genom sitt liv. Kristi kropp - kyrkan - är en gemenskap som präglas av kärlek förankrad i förlåtelsen. Bibeltexter: Ef 3:14-21 1 Pet 2:4-5 + 9 Ef 4:1-6 + 15-16 Ps 127:1 1 Joh 3:23

Med Gud och hans vänskap

Med Gud och hans vänskap - hans Ande och ord. Guds Ande fortsätter att söka människor och bulta på hjärtats dörr även i vår tid. För att väcka oss till omvändelse och till att närma oss Jesus. Att hjälpa oss tro på löftena i ordet.

Med Gud och hans vänskap

Vår tid har många likheter med den tid på 1800-talet då den senaste stora väckelsen gick genom vårt land. Till vad och vem sätter vi vårt hopp nu? Bibeltext: Jer 6:16, Rom 8:15, Joh 15:15

Tro och liv

Vi delar så lätt upp våra liv utifrån olika situationer och luras lätt in i att vi även har en uppdelning av ett andligt liv och ett vanligt liv. Men vi lever ett liv som bär och bärs av en tro på Jesus som omsluter oss helt med livets alla skiftningar.

Nådens gåvor

Församlingen är världens hopp. I vår tid är det avgörande att vi låter Gud vara Gud, och får använda sina gåvor som är nedlagda i oss, för att kyrkan ska kunna betjäna omgivningen. Bibeltext: Romarbrevet 12:1-21

Goda förvaltare

Goda förvaltare: denna söndag påminns vi om att vi i grunden inte är ägare utan förvaltare. Gud har gett oss ett stort ansvar i detta.

Andlig klarsyn

Hur kan jag hitta rätt i en orolig tid? Finns det en absolut sanning? Ber vi till samma Gud, men med olika namn?

Jesus förhärligad

När vi lever nära Jesus kan hans härlighet skina genom oss, trots våra misslyckanden. Bibeltexter 2 Mos 34:27-35; 2 Kor 3:9-18 och Mark 9:1-13.

Efterföljelse

”Förneka dig själv” är kanske inte vår samtids bästa sales pitch, men den sanningen är tidlös och avgörande för att kunna leva ett sant och äkta liv som kristen. Drivna av vår narcissistiska omvärld riskerar västvärlden att gå miste om befrielsen som finns i den kärva enkelheten i att följa Jesus. Kommer du ta upp ditt kors och gå? Bibeltext: Matteusevangeliet 16:24-27

Att leva värdigt i en ovärdig värld

Med utgångspunkt från Jes 6:1-8 blir vi påminda om vikten av att låta Gud omsluta oss på alla sidor. Att växa i den goda jorden är att vara rotad i Guds rike - ta sikte högre än stjärnorna - inte för egen del utan för andras skull.