Herren är vår läkare

Ser vi på Jesus så får vi del av Guds karaktär och väsen. Han visar genom sitt liv att Gud är en helande Gud. Vi börjar följa en serie som talar om vem Herren är och sedan vilka vi är i förhållande till Honom.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2021-09-19