Herren är vår försörjare

Vi får möta en märklig och svår situation i Abrahams liv som måste förstås utifrån att den pekar fram på en annan händelse. Dramat när hans älskade son skulle offras pekar fram på Jesus.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2021-10-17