Herren är min herde del 3

De två avslutande verserna i psalm 23 skiftar fokus från herden till värden. Det dukas ett bord och vi är inbjudna till en måltid, fest i Guds närhet.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2024-04-28