Heliga trefaldighets dag

I ljuset av pingsten och i tron på löftet om att Herren själv går med oss genom sin Ande får vi möta dagarna som kommer med förväntan. Vi inleder trefaldighetstiden i Fadern, Sonens och den helige Andes namn.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2022-06-19