Gudsfruktan som livsnyckel

Gudsfruktan är en nyckel till att leva ett fruktbärande liv som behagar Gud. Gudsfruktan är att inför det faktum att det faktiskt finns en helig Gud, ett ur-gott centrum i vår tillvaro där ingen ondska eller orättvisa har tillträde, förundras och glädjas. Men också bäva och rannsaka mig själv och mitt liv. Gudsfruktan är att ta Jesu ord på allvar och värna om de minsta i samhället, som Jesus själv identifierar sig med så. URSÄKTA DET DÅLIGA LJUD PÅ DENNA FILEN. FELSÖK PÅGÅR!

Undervisning av: Christoffer Kullenberg
Inspelad: 2014-03-23