Guds Ord i vår tid

Ord kan påverka så mycket och det är kraft i orden. I en tid som säger att man är trött på ord så är det nog snarare så att man är trött på tomma ord. Låt oss därför söka ordet som bär sanningen och som är sanningen.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2023-04-30