Guds hus

Genom hela historien har Gud velat möta sin skapelse och sitt folk. Den kraft och härlighet som fanns i tabernaklet och templet har med Jesus tagit plats i församlingen. Så hur låter vi kyrkan vara just Guds hus och inget annat? Vad är det för mötesplats han och vi längtar efter?
Bibeltexter: 2 Sam 7:5-7, 11-13, 1 Kung 8:27-30, Rom 12:1-2, Jes 55:5-7

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2016-01-04