Guds hus

Vad tycker du om att städa och röja? Eller är det lättare att fråga vad tycker du om att ha det städat? När Jesus är i Jerusalem och besöker templet så rensar han undan för att skapa utrymme för det som är viktigt.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2022-01-09