Gud – Fader, Son och Ande

Vad har du som din ledstång när lampan släcks? och hur viktig är erfarenheten du får av att vandra med Gud?

Undervisning av: Allan Svensson
Inspelad: 2024-05-26