Goda förvaltare

Goda förvaltare - vad innebär uppdraget att förvalta den värld och jord vi lever på samt vad säger Guds löften om vi lyckas eller misslyckas?

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2023-08-06