Goda förvaltare

Goda förvaltare: denna söndag påminns vi om att vi i grunden inte är ägare utan förvaltare. Gud har gett oss ett stort ansvar i detta.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2022-08-14