Goda förvaltare

Jesus ger en utmanande liknelse när han talar om den ohederliga tjänaren och vårt förhållande till pengar. En uppmuntran och utmaning att låta det vi fått i våra händer/liv att förvalta vara en del av Guds rikes tillväxt.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2017-08-20