God förvaltare

Skördar vi idag frukterna av hur generationer innan oss förvaltat när vi ser på Guds skapelse? Hur kan vi vara goda förvaltare för vår samtid och vår framtid? Vi sätter våra liv i ett större perspektiv och söker några svar på detta utifrån bibelordet.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2021-08-01