Glädjens ljus

För många har nog mycket av advents- och julglädjen gått förlorad i år. Men tron på en verklig Gud, som vill möta dig här och nu, kan ge glädje som övervinner rädsla och missmod. Bibeltexter: Sefanja 3:14-17, Filipperbrevet 4:4

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2020-12-21