Glädjens brev – Fil 4:10-23

Nu avslutar vi resan genom Filipperbrevet och det är här i slutet som Paulus kommer till sitt egentliga ärende i brevet. Han framför sitt tack för den gåva han mottagit men ytterst tackar han för församlingens omsorg och generositet.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2023-11-19