Glädjens brev – Fil 4:1-9

Är det möjligt att känna äkta glädje, och uppleva sann frid i livet? Två personer, en antik och en nutida, som genomgått oerhörda lidanden ger oss löftet om att det är möjligt, genom tron på Jesus.

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2023-11-12